Publisert Legg igjen en kommentar

Nyheter

Samfunnskunnskap og Minecraft Education

I faget Samfunnskunnskap VG2, har jeg tatt i bruk Minecraft Education i undervisningen. Basert på læreplanmålene for faget, er fokuset å simulere samfunnsbygging med grunnleggende, regler, samfunnsfunksjoner og roller et lite samfunn trenger.

Utfordringer

Etter noen testøkter med ferdige undervisningsopplegg, var erfaringen at det oppstår noen grunnleggende teknologiske utfordringer. I elevgruppen med Informasjonsteknologi oppstod det ingen problemer. Heler ikke i Medier og kommunikasjonsklassen (VG2). I en klasse som ikke har fokus på IT/Medie- utdanning, fikk en Windows bruker store problemer ved installasjon av Minecraft Education appen. Med sin personlige maskin fikk elleve problemer som skyldes dårlig hardware. Trackpaddeb responderte veldig sent, slik at eleven satte gang flere instalasjonsrutiner. Dette medførte at eleven fikk en installasjon som ikke fungerte. Han fikk så låne en skole PC, med beskjed om å bruke Vikes Fylkeskommunes sentraliserte app for distribusjon av programvare. Dette første til at han installerte en eldre versjon (siden Vikens løsning ikke var oppdatert). Her gav han rett og slett opp, og jeg so lærer måtte avbryte undervisningsopplegget i denne elevgruppen.

Forøvrig fikk ALLE problemer fordi Minecraft Education ikke fungerte da samfunnet var nedstengt grunnet pandemien, og elevene var på rødt nivå. (Dvs. at 50% var på skolen og de andre hjemme.) De som var hjemme fikk ikke koblet seg til verdenen vi skulle bygge samfunnet i og som ble kjørt fra lærerens PC.

Alltid last ned siste versjon

Det ser ut til at utfordringen lå i skoleeiers sentraliserte programvaresystem, der det lå et eldre Minecraft program som ikke kommuniserte med den nye versjonen som jeg alltid velger å laste ned fra program produsenten (for å få de versjonene som er mest feilrettet og sikker). Skolens brannmur var sannsynligvis innstilt med regler som ikke gjorde det mulig for eleven å samspille, da de videregående skolene var på rødt nivå.

Økt teknologitretthet ved feil

Konklusjonen så langt er at dette må testes av bedre av skoleeier før man setter igang, og ikke overlate til lærerne å være betatestere. Når lærerne opplever feil, så blir ikke teknologien brukt. Dette fører til teknologitretthet med det resultatet at lærerne (og elevene) gir opp.

Trygve Eikland

Pedagogisk IKT ansvarlig