Profesor / Multimedia and Educational Technology
Logo Profesor
Min Skole | Min skoleeier | Brukerstøtte: Udir | Min Feide | Admin: Google Docs | iCloud | Microsoft Office 365 | Læringsressurser: YouTube | Adobe Education Exchange Leverandører: Apple Education | Microsoft i Utdanningen | G Suite |

Forberede undervisning

Klasseledelse

Innføring i bruk av digitale verktøy for elever

Escape room

Planlegger

Online undervisning

10 Ways Teaching Has Changed In The Last 10 Years

Interactive tasks